« DUYURULARIMIZ »

İmaj-Abone-Evraklari-Yonetimi

Verimliliği arttırarak maliyetleri azaltır, abone evraklarının eksiksiz olmasını ve kontrolünü sağlar.
 
Paket Kapsamı
 
Abonelik hizmetlerinin verilmesi esnasında alınan evrakların etkin ve güvenli bir şekilde aranması, üretilmesi, kurum performansının takibi, her türlü abone hareket sürecinin yönetilmesi, kurumun dışa dönük yüzünün kaliteli-güvenilir-görsel bir şekilde gösterilmesi, var olan dokümanların güvenli şekilde arşivlenerek, bunlara bağlı olarak ileriye dönük karar alabilmenin sağlaması.

Abone Evrakları işlemlerinin; Doküman Yönetimi ve İş Akışı altyapısı ile bütünleşerek, binlerce dokümanın kontrol altına alınması, yetkilendirilmesi, dağıtılması (Mobil dünya, mail ,Url gibi), farklı yapılarda çıktıların sunulması (xls, pdf, xml, html, rtf, csv,...), yönetilebilmesi, süreç analizleri ve güvenli arşivleme.
 
Abone Evrakları Yönetim İşlemlerinizi otomatikleştirir.

Abone Evrakları işlemlerinizi daha hızlı ve daha güvenli yönetir/işleme alır.

Bilgi ve ekleri tam ve eşit olarak tüm yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Abonelik
süreleri, notları ya da yineleme işlemleri otomatik olarak takip edilmektedir.

Delegasyon özellikleri sayesinde kesintisiz yönetim fonksiyonu sağlar.

Ayrıntılı okuma ve yazma izinleri sayesinde gizli Abone Evrakları ve belgelerinin yanlış kullanımını engeller.
 
İMAJ Abone Evrakları Yönetimi esnek bir araçtır

İMAJ Abone Evrakları Yönetimi Çoklu Platform Uyumlu ve diğer sistemlere açık web tabanlı bir araçtır.

İMAJ Abone Evrakları Yönetimi firmanızda mevcut sistem mimarisi, veritabanı yapıları ve iş akışları için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Kolay kullanımlı ve sezgisel bir altyapıya sahiptir.

Abonelik işlemlerinize anlık olarak ulaşım ve yönetme imkanı sunar.

İMAJ Abone Evrakları Yönetimi standart Abone Evrakları şablonları sunar.

Çapraz belge yönetimi fonksiyonu sayesinde, örneğin, anlık kararlara istinaden giriş ve çıkış kontrolü, sürüm takibi işlemleri esnasında hız ve verimlilik sağlar.

Bunlara ek olarak, İMAJ Abone Evrakları Yönetimi yetki tahsisi ve iş akışları sayesinde zaman kayıplarını asgariye indirerek, kontrolünüzü maksimum seviyeye çıkartır.

Elektronik İmza ile bütünleştirilerek, fiziksel evrakın tamamen sistem dışına çıkmasını sağlar.

Evrakın kaybı veya eksik olması riskini sıfıra indirir.
 
Akıllı DMS Özellikleri

Arama/alma seçenekleri: Örneğin çeşitli tam metin arama, depolanmış Abone Evrakları işlemleri ve merkezi olarak yönetilen doküman yönetim sistemi içindeki ilgili belgeleri ortaya çıkarır.

Merkezi depolama erişim haklarının yönetimini sağlar.

Abone Evrakları belgelerinde yapılan değişiklikler ve arşivleme, büyük ölçüde DMS üzerinden otomatik yapılır.

İMAJ Abone Evrakları Yönetimi Genel özellikler:

Hızlı ve kullanışlı arama ve filtre fonksiyonları aracılığıyla bilgi ve belgeleri bulma

Tamamen web tabanlı

Kapsamlı DMS fonksiyonları, sürüm ve check-in/check-out gibi

Taraflar, servisler, hizmetler hakkında detaylı bilgi

Abonelik işlerinin oluşturulmasından, imzalanmasına kadar tüm adımlar

Kurumsal yapı, hiyerarşiler ve sorumluluk ilişkilerinin düzenlenmesi

Gizli Abone Evrakları belgelerinin güvenli kullanımı

Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinin ölçülebileceği bir alt yapı, performans yönetimi

Görsel ve kolay ulaşılabilir dokümanlar

Çoklu boyutta hataya ve eksik dokümana yer vermeyen uygulama bütünü

SAP, Lotus Notes, Exchange ve MS Office ortamında oluşturulan belgelerin uygulama ile native entegrasyonu

Geleneksel arşivlemeden yeni nesil arşivlemeye geçiş

Metin ortamından Görsel ortama geçişi

Arşivlenen evrakların değiştirilemezlik garantisi

Abone Evrakları sisteminin, ERP uygulamasının bir alt bileşeni değil; başlı başına ayrı bir sistem haline gelmesi ve yönetilebilir olması

Sadece kişilerin değil, tüm sürecin performans göstergesi

Kaynak bağımsız bir çözüm

Organizasyonda tüm dokümanlar için standart bir platform

Doküman paylaşımında güvenlik esası

Mobil cihazları destekleme özelliği

Farklı ürünlerle entegrasyon kolaylığı

Dünyanın her yerinden yetki dâhilinde evraklara erişim ve süreç kavramının kesintisiz işlemesi özellikleri

Abonelik işlemleri sırasında evrak eksiklerinin otomatik tespiti

Evraklar üzerinden standart bilgilerin OCR yönetimiyle otomatik toplanması ve diğer sistemlere transferi

Abonelik süreleri, abonelik konuları, ek paket ve servislerin izlenmesi, gerekli ek dokümanların otomatik tespiti ve ilişkilendirilmesi


Yukarı Çık!